เงื่อนไขทั่วไปและข้อตกลงของคาสิโนออนไลน์ M98

บทนำ:

ในโลกของคาสิโนออนไลน์ การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ดำเนินการและผู้ใช้บริการ M98 ประเทศไทย คาสิโนออนไลน์ กำหนดแนวทางเพื่อให้มั่นใจในการเล่นเกมอย่างราบรื่นและปลอดภัยสำหรับสมาชิก

เกณฑ์การเป็นสมาชิก:

การรักษาความยุติธรรมและความปลอดภัย

 • เงื่อนไขของอายุ: สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอายุในการเล่นพนันในประเทศไทยเพื่อลงทะเบียนและเข้าร่วมกิจกรรมใน M98 ได้
 • นโยบายบัญชีเดียว: แต่ละสมาชิกมีสิทธิ์เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น การพยายามสร้างบัญชีหลายบัญชีจะทำให้ยุติบัญชีทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
 • กระบวนการยืนยัน: อาจมีคำขอเอกสารประจำตัวที่ถูกต้อง เอกสารยืนยันอายุและอาศัยอยู่โดย M98 เพื่อยืนยันความถูกต้องของสมาชิก
 • การปฏิเสธการเป็นสมาชิก: M98 ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเป็นสมาชิกของบุคคลใดๆโดยไม่ต้องเปิดเผยเหตุผลเฉพาะๆ เช่นการจัดหาเงินทุนและการจ่ายเงิน

การทำธุรกรรมทางการเงิน:

การให้บริการฝากเงินและถอนเงิน

 • วิธีการฝากเงิน: สมาชิกสามารถฝากเงินโดยใช้วิธีการชำระเงินที่มีให้ใน M98
 • กระบวนการถอนเงิน: คำขอการถอนเงินจะต้องได้รับการตรวจสอบก่อนดำเนินการ สมาชิกควรตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดธนาคารของตนเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้า
 • การระงับการจ่ายเงิน: M98 สงวนสิทธิ์ในการระงับหรือล่าช้าการจ่ายเงินในกรณีของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโกงหรือการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไข

โปรโมชั่นและแรงจูงใจ:

การส่งเสริมความสนใจ

 • ข้อเสนอโบนัส: M98 มอบโบนัสหรือข้อเสนอโปรโมชั่นเป็นระยะๆ โดยแต่ละรายการอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงของตนเอง
 • การป้องกันการใช้ในทางที่ผิด: สมาชิกที่พบว่าใช้หรือเพิ่มประโยชน์จากข้อเสนอโปรโมชั่นในทางที่ผิดจะถูกยุติและโบนัสและรางวัลที่เกี่ยวข้องจะถือเป็นโมฆะ

การแก้ไขข้อพิพาทและความรับผิดชอบ:

การรักษาความยุติธรรม

 • สิทธิการตัดสิน: ในกรณีของข้อพิพาทเกี่ยวกับเกม เดิมพัน หรือการจ่ายเงิน การตัดสินใจของ M98 หลังจากการตรวจสอบภายในจะถือเป็นที่สิ้นสุดและผูกพัน
 • ความรับผิดชอบต่อภาษี: สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบต่อภาษีหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชนะ

พฤติกรรมการเล่นเกม:

การรักษาความเท่าเทียม

 • การเล่นอย่างเท่าเทียม: การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การเล่นเกมที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ การโกง การค้นหาประโยชน์โดยไม่เท่าเทียม หรือรูปแบบอื่นที่ไม่เท่าเทียมจะส่งผลให้บัญชีถูกระงับและรางวัลถูกริบ
 • เครื่องมือที่ห้าม: สมาชิกห้ามใช้ซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือของบุคคลที่สามที่มุ่งเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของเกมโดยเด็ดขาด

เงื่อนไขทางเทคนิค:

การรับประกันคุณภาพการเล่น

 • การรับประกันบริการ: M98 รับประกันประสบการณ์การเล่นเกมที่มีคุณภาพสูง อย่างไรก็ตาม ไม่รับผิดชอบต่อการหยุดชะงักหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกระทำของสมาชิก
 • การบำรุงรักษาแพลตฟอร์ม: การบำรุงรักษาที่กำหนดเวลาหรือการหยุดทำงานที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้น สมาชิกจะได้รับการแจ้งให้ทราบ

ความรับผิดชอบ:

การรับรองความเสี่ยง

 • ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: M98 ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียตรงหรืออ้อมที่สมาชิกอาจเผชิญขณะเล่น ยกเว้นในกรณีของความประมาทเลินเล่อที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจากเรา
 • การตระหนักถึงความเสี่ยง: สมาชิกรับรู้ถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพนันและเล่นตามดุลยพินิจของตนเอง

ความปลอดภัยของบัญชี:

การรักษาความปลอดภัย

 • ความรับผิดชอบต่อรายละเอียดการเข้าสู่ระบบ: สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อการรักษาข้อมูลการเข้าสู่ระบบและข้อมูลบัญชี
 • การรายงานการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต: สมาชิกต้องแจ้ง M98 ทันทีเมื่อมีการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดนี้อาจส่งผลให้สมาชิกต้องรับผิดชอบความสูญเสียที่เกี่ยวข้อง
 • ความปลอดภัยของรหัสผ่าน: สมาชิกได้รับการสนับสนุนให้ใช้รหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกันและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะ

นโยบายการสิ้นสุด:

การใช้สิทธิ์

 • การระงับบัญชี: M98 สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือระงับบัญชีใดๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีของการละเมิดข้อตกลงที่ตกลงกันไว้
 • ความรับผิดชอบต่อการถอน: เมื่อสิ้นสุดสมาชิกจะต้องถอนเงินทั้งหมดภายในระยะเวลาที่กำหนด หลังจากช่วงเวลานี้ เงินคงเหลืออาจถูกริบ

เขตอำนาจศาล:

การปฏิบัติตามกฎหมาย

เงื่อนไขและข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจะได้รับการจัดการในศาลไทย

โดยการเข้าถึงและใช้บริการของคาสิโนออนไลน์ M98 ประเทศไทย คาสิโนออนไลน์ สมาชิกตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้ รับรู้ถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามสำหรับประสบการณ์การเล่นเกมที่เท่าเทียมและมีความสุข